logo accademia
italian embassy logo
Lattanzio logo
Logo buongoverno

Нұсқауық

Барлық қатысқысушылар Buon Governo Award веб-сайтың «Қатысу» парақшасында, өзінің негізгі жеке ақпаратты және мемлекеттік басқаруды реформалау тақырыбына бағытталған зерттеудің жобасын .pdf форматында жүктеуі тиіс.
Ғылыми-зерттеудің жобасы 20 беттен аспауы керек, сондай-ақ мынадай құрылымыда ұйымдастырылуы тиіс:

  • 1 бет – Негізгі бет
  • 2 бет – Мазмұны
  • 3 бет – Абстракт / қысқаша мазмұндама
  • 4 бет – Библиография
  • 5-20 беттер – Зерттеу жобасы

Зерттеу жобасы ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы мүмкін. Ал Абстракт / қысқаша мазмұндамасы ағылшын, қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылуы қажет. Зерттеу жобасы, салыстырмалы көзқарастан бастап, итальяндық және қазақстандық басқару тәжірибесі назарға алып, үздік тәжірибені алмасуға ынталандыруы тиіс.
Зерттеу, сондай-ақ ұсынылатын инновациялық шешімдер мен тәсілдердің жүзеге асырылуын, үкіметтің бағытымен сәйкес болуы жөн.

мұнда тіркелу